Preview Mode Links will not work in preview mode

Uplift Your Life Podcast

Jul 16, 2019

In deze episode neem ik je mee in hoe mijn nieuwe naam “De Mindsetpsycholoog” tot stand is gekomen. Ik zat vast in mijn bedrijf, ik voelde veel weerstand  en heb vervolgens weer mijn flow terug gevonden. Een flow die zo goed was, dat deze briljante naam bij mij binnen viel terwijl ik aan het koken was. Een naam...